Bengkel Transformasi Ke Arah Budaya Inovasi

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

2000/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Melalui program ini, para peserta akan dapat:

 • Memahami tranformasi minda
 • Mengetahui dengan lebih mendalam erti inovasi dan kreativiti
 • Mengenali secara mendalam faktor-faktor yang memupuk budaya inovasi

KUMPULAN SASARAN

Eksekutif, Penolong Pengurus, Pengurus, Pegawai, Pegawai Pentadbiran dan semua pekerja syarikat.

METODOLOGI

Program ini mengunakan kaedah pembelajaran orang Dewasa (Adult Learning) yang lebih tertumpu kepada syarahan interaktif dan dua hala, laihan dalam kumpulan, 'role-play' dan LDK.

Program ini mengunakan kaedah pembelajaran orang Dewasa (Adult Learning) yang lebih tertumpu kepada syarahan interaktif dan dua hala, laihan dalam kumpulan, 'role-play' dan LDK.

MAKSUD INOVASI DAN KREATIVITI?
 • Apa Maksud Inovasi Dan Kreativiti
 • Apa Keupayaan Insan Kreatif
 • Mengapa Perlu Budaya Inovasi
TRANSFORMASI MINDA
 • Polarisasi Pemikiran
 • Corak Pemikiran Inovasi
 • Inovasi Dan Anda
HALANGAN DAN PEMANGKIN TRANSFORMASI
 • Halangan Peribadi
 • Halangan Dalam Organisasi
 • Kaedah Melangkaui Halangan
 • Paradigma Dan Set Minda
JENIS PEMIKIRAN INOVATIF
 • Menjana Asas Pemikiran Analitikal
 • Menjana Asas Pemikiran Kritikal
 • Menjana Asas Pemikiran Lateral
 • Menjana Asas Pemikiran Kreatif
FAKTOR MEMUPUK BUDAYA INOVASI
 • Pembentukan Kpi Sebagai Budaya
 • Disiplin Dalam Amalan S.O.P
 • Pemikiran Mementingkan Pelanggan
 • Budaya Pengiktirafan Dan Ganjaran
 • Sistem Pemantauan Prestasi
TINDAKAN 6M KE ARAH INOVASI
 • Mengenalpasti Keperluan Dan Peluang
 • Menjana Idea
 • Menilai Idea
 • Melaksanakan Idea
 • Menguji Keberkesanan
 • Menyeragamkan Tindakan
PENGURUSAN PERUBAHAN DAN KONFLIK
 • Memahami 4 Kuadran Perubahan - Ujian Personaliti
 • Mengurangkan “Penolakan” Dalam Inovasi
 • Mengenalpasti Konflik
 • Diagnosis Konflik
 • Menangani Konflik
 • Thomas Killman Model

Trainers