KESELAMATAN PENGENDALIAN FORKLIFT

Quorse - Your Training Wholesaler

  • Enjoy discounts up to 60% off!
  • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
  • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

2000/day

(1 Days)

Objektif Kursus

- Melahirkan lebih ramai pekerja mahir tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.

- Melahirkan pekerja binaan yang produktif, berkualiti, berkemahiran dan cekap bagi memenuhi keperluan industri

Penafsiran Akta
- Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP 514) 1994
- Akta Kilang Dan Jentera (AKJ 13S) 1967
- Akta CIDB (Akta 520) 1994
Langkah-Langkah Keselamatan

- Pengenalan keselamatan.

- Peralatan pedindungan keselamatan (PPE).

- Simbol/Tandakeselamatan.

- Keselamatan jentera, orang awam dan orang yang sedang berkerja.

- Keselamatan sebelum, semasa dan selepas berkerja.

Penilaian Jentera

- Penerangan mengenai jenis-jenis forklift.

- Penerangan tentang penyelenggaran jentera dan servis-servis yang perlu dijalankan

- Pengenalanbahagian-bahagianjentera.

Operasi Jentera

- Penerangan tentang keselamatan ketika menaiki dan menuruni jentera.

- Prosedur permulaan.

- Ringkasan menggerakkan jentera.

- Penerangan tentang kaedah yang betul @ selamat semasa

- pemanduan jentera.

- Penerangan mengangkat beban dan menurunkan beban.

- Meletak ientera forklift 'Parking'


Trainers