Kaunseling Dalam Pengurusan Disiplin

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

2000/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Setelah tamat program ini, para peserta akan dapat:

 • Memahami kepentingan sikap yang positif dalam pembangunan disiplin dalam organisasi
 • Pembentukan sikap yang positif dalam membentuk suasana kerja yang harmoni
 • Mengetahui dengan jelas kaedah dan fungsi serta kesan kaunseling dalam pengurusan disiplin dalam sesuatu organisasi

KUMPULAN SASARAN

Program ini adalah sesuai untuk Pemilik Syarikat, Pengurus Besar, Pengurus, Ketua Jabatan / Bahagian, Pengurus HR atau mana-mana personel yang menjalankan tanggungjawab HR dan Penyelia

METODOLOGI

Program ini akan disampaikan melalui ceramah interaktif

SIKAP
 • Istilah Sikap
 • Kepentingan Mengurus Sikap
 • Pembentukan Sikap
  • Sumber Pembentukkan Sikap
  • Sikap Pekerja Berdasarkan Jantina
 • Bolehkah Sikap Diubah?
 • Faktor Yang Menentukan Individu Mahu Menukar Sikap Atau Tidak.
  • Mendengar
  • Memahami
  • Menerima
  • Mengingat
  • Melakukan
 • Halangan Dalam Mengubah Sikap
STRES
 • Pengenalan Stres
 • 4 Peringkat Stres
 • 4 Dimensi Stres
  • Perasaan
  • Kognitif
  • Tingkah Laku
  • Fisiologi
 • Punca-Punca Utama Stres
  • Survival Stres
  • Tekanan Dari Unsur Dalam
  • Persekitaran Dan Terkanan Kerja
  • Gaya Hidup Dan Tekanan Kerja
  • Pembangunan Kerjaya
  • Tekanan Daripada Keluarga / Peribadi
  • Kejemuan Dan Beban Kerja
 • Mengenali Stres Anda
 • Pendekatan Dalam Mengurus Dan Mengurangkan Stres
 • Penyelesaian Stres Dari Pandangan Islam
 • Pengurusan Stres Di Pejabat
KAUNSELING DI TEMPAT KERJA
 • Kenapa Majikan Perlukan Kaunseling?
 • Definisi Kaunseling
 • Apa Itu Kaunseling?
 • Apa Itu Kaunseling Pekerja?
 • Bentuk-Bentuk Kaunseling
 • Siapa Yang Layak Menjalankan Kaunseling?
 • Objektif Teknik Kaunseling
 • Prinsip-Prinsip Kaunseling
 • Matlamat Kaunseling
 • Bentuk-Bentuk Kaunseling Pekerja
 • Halangan-Halangan Kaunseling Pekerja
 • Faedah-Faedah Kaunseling Pekerja
 • Syarat-Syarat Asas Kaunseling Pekerja
 • Kesimpulan Kaunseling Pekerja
PENGENDALIAN KAUNSELING
 • Manusia Dan Masalah
 • Proses Kaunseling
 • Proses Pengendalian Kaunseling
  • Persediaan Sesi
  • Kemahiran Asas Kaunseling
 • Isu Dan Permasalahan Pekerja
 • Isu Dan Permasalahan Kaunselor
 • Isu Organisasi
 • Hak-Hak Kaunselor Dan Pekerja
 • Mewujudkan Hubungan Berkesan
 • Keenggan Pekerja Membuat Perubahan
 • Jenis Pekerja Dan Sikap
 • Tanggungjawab Kaunselor Kepada Pekerja
 • Batasan Gender Antara Kaunselor Dan Pekerja

Trainers