Kursus Keselamatan, Pengendalian Dan Penyelenggaraan Forklif

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

1900/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Setelah mengikuti kursus ini, para peserta akan dapat:

 • Sentiasa mementingkan keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja dan orang lain
 • Mementingkan keselamatan harta benda majikan
 • Mengurangkan kos penyelenggaraan trak
 • Melaksanakan kerja harian mereka dengan lebih berkesan dan effisien

KUMPULAN SASARAN

Program ini direkabentuk untuk Pemandu jentera berat, Produksi Penyelia dan Penyelenggaraan Penyelia.

METODOLOGI

Program ini dikendalikan dengan cara syarahan interaktif, persembahan PowerPoint, kajian kes, perbincangan individual, dan perkongsian pengalaman

TANGGUNGJAWAB BERSAMA DIANTARA MAJIKAN DAN PEKERJA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (AKKP) 1994
 • Tangungjawab
 • Seksyen 24 – Kewajipan Am Pekerja
 • Seksyen 25 – Kewajipan Am Pekerja
PERKESO (SOCSO)
PERANCANGAN KERJA
TEORI KEMALANGAN
 • Laluan Ke Kemalangan
 • Kos Kemalangan
ALAT ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PPE)
JENIS TRAK ANGKAT SUSUN
PRINSIP JUNGKANG JUNGKIT DAN IMBANGAN MUATAN YANG DIPUNGGAH
CIRI CIRI DAN SAIZ MUATAN
 • Fork
 • Memandu
 • Perubahan Intensiti Cahaya
 • Susana Sekeliling - Awas
KESELAMATAN PENGENDALIAN TRAK ANGKAT SUSUN
 • Susunan Muatan
 • Menyusun
 • Pallet
 • Housekeeping
 • Loading Bay
MEMUNGGAH KE DALAM KONTENA
SEWAKTU SEDANG MEMANDU
 • Memandu
 • Jarak Mengekor
 • Lantai Dan Laluan
 • Dilarang Gurau Senda
 • Persimpangan
KESELAMATAN PENGENDALIAN TRAK ANGKAT SUSUN
JENIS-JENIS AMARAN
 • Berhenti
 • “Parking” Kenderaan
 • Pengubahsuaian Trak
 • Mengisi Bahan Kuasa / Mengecas
 • Peruntukan Kecemasan
SENGGARAN & PEMERIKSAAN HARIAN
 • Berkuasa Elektrik
 • Berkuasa Enjin

KERJA-KERJA SENGGARAAN / MEMBAIKI KEROSAKAN TRAK
LATIHAN PRAKTIKAL
CASE STUDY

Trainers