Kursus Profesionalisme Untuk Pemandu

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

3100/day

(1 Days)

Introduction

Khas untuk pemandu pelbagai jenis kenderaan, objektif kursus ini adalah untuk menyedari keperluan untuk mematuhi dan bertanggungjawab sebagai seorang pemandu berhemah. Ia akan memberi kesedaran kepada pemandu tentang keselamatan pemanduan serta tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, kenderaan, syarikat dan pengguna jalanraya yang lain semasa di jalanraya.


Objektif
 • Menyedari keperluan untuk mematuhi dan bertanggungjawab untuk menjadi pemandu berhemah
 • Mengetahui asas tentang peradaban dan peraturan memandu majikan
 • Mengetahui kepentingan imej dalam sesebuah organisasi
 • Membuat persediaan awal bagi mengurangkan risiko semasa memandu di jalanraya
 • Memberi kesedaran kepada pemandu tentang keselamatan pemanduan serta tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, kenderaan, syarikat dan pengguna jalanraya yang lain
Kumpulan Sasaran

Semua pemandu kenderaan ringan dan kenderaan berat temasuk kenderaan persendirian

Metodologi

Kursus ini mengunakan kaedah ceramah, kajian kes, perbincangan secara berkumpulan, workshop and sesi soal jawab

Modul 1 - Sikap Kerja Positif
 • Memahami sikap sendiri
 • Sikap positif dan sikap negatif - kesannya
 • Cara-cara mengubah dan membentuk sikap positif
Modul 2 - Kerja Melalui Pasukan
 • Apa itu pasukan?
 • Perbezaan diantara pasukan & kumpulan
 • Kenapa mesti bekerja berpasukan?
 • Ciri-ciri pasukan yang berkesan
Modul 3 - Peranan Pemandu Ke Arah Meningkatkan Imej Organisasi & Diri
 • Konsep imej
 • Peranan pemandu dalam meningkatkan imej diri, majikan serta organisasi
 • Kepentingan imej dalam menjayakan sesebuah organisasi
 • Imej professional untuk pemandu
Modul 4 - Penggayaan Diri Dan Peribadi Yang Profesional (Grooming)
 • Pemandu yang ada gaya serta kelas
 • Menjaga kebersihan diri
 • Pakaian harian
 • Membina keyakinan pada diri sendiri
 • Kemahiran perhubungan awam
 • Mengawal ragam
Modul 5 - Etika Perkhidmatan
 • Konsep perkhidmatan
 • Budaya perkhidmatan
 • Amalan kemanusian yang baik dalam perkhidmatan
Modul 6 - Keselamatan Di Jalanraya
 • Statistic kemalangan di jalanraya
 • Alasan-alasan kemalangan
 • Keadaan Pemandu
 • Pemanduan pertahanan (Defensive Driving)
 • Peraturan jalanraya

Trainers