Kursus Sistem Pengurusan Alam Sekitar : Kefahaman Terhadap ISO 14001 : 2004

Chat to get a Free Quotation

 • Private Class Price is Per Day not Per Pax
 • Send 1 or 20 pax for the same price
 • HDRF Claimable(SBL)

Private Class from

1400/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Selepas menamatkan program ini, para peserta akan mampu untuk:

 • Memahami isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar serta mengetahu punca-punca pencemaran itu
 • Memahami kepentingan menubuhkan sistem pengurusan alam sekitar
 • Menjelaskan keperluan-keperluan yang terkandung dalam ISO 14001:2004
 • Menjelaskan model ISO 14001:2004
 • Mendapat makluman awal dalam usaha untuk menubuhkan sistem pengurusan kualiti berlandaskan ISO 14001:2004

PENGENALAN

Menubuhkan sistem pengurusan alam sekitar seperti ISO 14001:2004 merupakan langkah bijak bagi sesebuah organisasi yang mahu memposisikan kedudukannya sebagai sebuah organisasi yang mesra-alam sekitar. Organisasi perlu memastikan wujudnya kawalan yang cukup serta melaksanakan penambahbaikan yang berterusan terhadap proses-proses yang berpotensi untuk memudaratkan alam sekitar. Pencemaran alam sekitar kini menjadi salah satu tumpuan utama bagi kebanyakan negara seluruh dunia kerana pencemaran ini – pencemaran udara, pencemaran dan hakisan tanah, pencemaran air, hakisan sumber asli dan pengurusan sisa, dll – adalah juga penyebab-penyebab yang menghakis flora dan fauna, ya ini menjejas dan memudaratkan kehidupan. Adalah di dapati organisasi-organisasi perniagaan merupakan di antara penyumbang besar kepada pencemaran alam sekitar ini. Organisasi-organisasi yang menubuhkan sistem pengurusan alam sekitar adalah organisasi yang member komitmen bagi memelihara dan memulihara alam sekitar – suburnya penumbuhan flora dan fauna – dan elemen-elemen ini juga adalah penting bagi membekalkan sumber bahan mentah bagi organisasi-organisasi perniagaan.

KUMPULAN SASARAN

Program ini sesuai untuk Jawatankuasa Penubuhan ISO 14001:2004, pihak pengurusan, pihak eksekutif dan mereka yang bertanggungjawab terhadap pengurusan tugasan yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar.

METODOLOGI

Program ini akan dilaksanakan melalui ceramah-ceramah pendek diselangi dengan bengkel perbincangan dan latihan ringkas bagi mematapkan lagi kefahaman terhadap ISO 14001:2004.

KEFAHAMAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN ALAM-SEKITAR
 • Definisi Sistem, Pengurusan Dan Alam-Sekitar,
 • Penubuhan Dan Tujuan Sistem Pengurusan Alam Sekitar
 • Isu-Isu Berkaitan Alam Sekitar – Pencemaran Alam Sekitar
 • Pengenalan Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001:2004
 • Menfaat Atau Faedah Menubuhkan Sistem Pengurusan Alam Sekitar
MODEL ISO 14001: 2004 EMS
 • Latar Belakang Penubuhan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Dan Tujuannya
 • Kaitan Sistem Pengurusan Alam Sekitar Dengan Pencemaran Alam Sekitar
 • Aspek-Impak Dalam ISO 14001:2004
MEMPERKENALKAN ISO 14001:2004
 • Memahami:
  • Keperluan 4: Sistem Pengurusan Alam Sekitar
  • Keperluan 4.1 Keperluan Am
  • Keperluan 4.2 Dasar Alam Sekitar
  • Keperluan 4.3 Perancangan
  • Keperluan 4.4 Implementasi Dan Operasi
  • Keperluan 4.5 Pemeriksaan
  • Keperluan 4.6 Kaji Semula Pengurusan
PERSEDIAAN DAN PROSES PENUBUHAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR
 • Peranan, Tanggungjawab Dan Autoriti
 • Penerajuan Daripada Pihak Pengurusan Atasan
 • Penglibatan Daripada Semua Anggota Kerja
 • Proses Pensijilan ISO 14001:2004
 • Sesi Soal Jawab

Trainers