Membenteras Dan Membasmi Gejala Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

2000/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Setelah tamat program ini, para peserta akan dapat:

 • Menjelaskan kepada peserta Erti GS di tempat kerja menurut Akta Kerja 1955 (Pindaan 2012) dan KOD AMALAN – Kementerian Sumber Manusia.
 • Memberi kesedaran bahawa GS di tempat kerja member kesan negatif kepada pekerja dan majikan.
 • Memahamkan bagaimana GS dapat dielakkan terjadi di tempat kerja.
 • Memandu pihak pengurusan mengadakan dan melaksanakan mekanisma dalaman syarikat bagi membenteras gejala GS di tempat kerja.
 • Memastikan semua peserta bukan sahaja memahami GS tetapi juga mampu membantu syarikat memerangi masalah ini di tempat kerja.

KUMPULAN SASARAN

Kursus ini adalah sesuai untuk Pemilik Syarikat, Pengurus Besar, Pengurus, Ketua Jabatan / Bahagian, Pengurus HR atau mana-mana personel yang menjalankan tanggungjawab HR dan Penyelia.

METODOLOGI

Kursus ini akan disampaikan melalui kuliah interaktif, perbincangan berkumpulan, kajian kes, pembentangan individu dan kumpul.

PENDAHULUAN
 • Kajian Dan Maklumat Am
PERUNTUKKAN AKTA KERJA 1955 (PINDAAN 2012)
 • Definisi
 • Gangguan Seksual – Bahagian XVA
 • Keengganan Untuk Menyiasat
 • Kuasa Ketua Pengarah
 • Rumusan Majikan
 • Aduan Kepada Ketua Pengarah
 • Keengganan Ketua Pengarah Menyiasat Aduan
 • Rumusan Ketua Pengarah
 • Kesalahan
 • Pemakaian
KOD AMALAN GANGGUAN SEKSUAL
 • Kod Amalan Pencegahan Dan Pembasmian Gangguan Seksual Di Tempat Kerja
 • Makna Atau Erti Gangguan Seksual
 • Klasifikasi Gangguan Seksual
 • Berlakunya Di Dalam Atau Di Luar Tempat Kerja
 • Implikasi Negatif Terhadap Majikan Dan Pekerja
 • Bentuk-Bentuk Gangguan Seksual
MEKANISMA DALAMAN
 • Kenyataan Dasar
 • Definisi Gangguan Seksual Yang Jelas
 • Prosidur Membuat Aduan
 • Peraturan Disiplin Dan Hukuman Termasuk Aduan Palsu
 • Langkah-Langkah Perlindungan Dan Pemulihan Kepada Mangsa
 • Program Promosi Dan Pendidikan Kepada Semua Anggota
CONTOH-CONTOH KES GANGGUAN SEKSUAL (MAHKAMAH PERUSAHAAN)
 • Kes Permint Plywood Sdn. Bhd. V. Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkayuan Semenanjung Malaysia
CARA-CARA MENGATASI DAN MENGENDALI MASALAH GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
 • Mengenalpasti Gangguan Seksual
 • Gangguan Seksual Dilakukan Dengan Bertujuan
 • Contoh-Contoh Gangguan Seksual
 • Bagaimana Mengetahui Kita Sedang Mengalami Gangguan Seksual
 • Tanggapan-Tanggapan Salah Tentang Gangguan Seksual
 • Mengatakan Tidak Kepada Gangguan Seksual
 • Mengendalikan Diri Bila Menghadapi Gangguam Seksual
 • Mengendalikan Kesihatan , Emosi Dan Fizikal Diri
PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN
 • Carta Aliran Bagi Salahlaku Gangguan Seksual
LANGKAH-LANGKAH YANG BOLEH DIAMBIL JIKA DIGANGGU SEKSUAL
 • Kata Tidak Dengan Jelas Dan Tegas
 • Mencatat Insiden
 • Mendapat Sokongan Moral
 • Mendokumentasikan Tugasan Di Pejabat
 • Saksi-Saksi Dan Lain-Lain Mangsa
 • Menfailkan Aduan
 • Mendapat Nasihat Pakar
EMPAT (4) ETIKA PERTEMUAN ANTARA LELAKI DAN WANITA DALAM ISLAM
 • Serius Dalam Pertemuan
 • Menahan Pandangan
 • Menghindari Khalwat
 • Menghindari Pertemuan
MENGAPA MANGSA JARANG/KEBERATAN UNTUK MEMBUAT ADUAN
 • Sikap Dan Persepsi
AKTIVITI DALAM KUMPULAN

Trainers