Pengendalian Disiplin Dan Siasatan Dalaman

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

2000/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Melalui program ini, para peserta akan dapat:

 • Memperjelas secara praktikal mengenai disiplin dan tatacara siasatan dalaman
 • Memberi penerangan yang jelas berkaitan perlantikan pegawai penyiasat dan
 • Pendakwa serta panel siasatan dalaman
 • Memastikan peserta dapat menjalankan siasatan dalaman sebaik sahaja selesai berbengkel

KUMPULAN SASARAN

Program ini sesuai untuk Pegawai-pegawai dan Pengurusan Sumber Manusia, Pengurus-pengurus dan Pegawai Swasta, Pegawai-pegawai Kesatuan Sekerja sama ada pekerja ataupun majikan, kakitangan dan anggota yang terlibat dengan pengurusan disiplin para pekerja serta para pelajar yang mengikuti Program Pengurusan Sumber Manusia

METODOLOGI

Program ini menggunakan kaedah pembelajaran orang dewasa (Adult Learning) yang lebih tertumpu kepada syarahan interaktif dan dua hala, latihan dalan kumpulan, kajian kes, rakaman video dan juga watak permainan (role play).


TANGGUNG JAWAB TERHADAP DISIPLIN
 • Line Leader, Foreman, Penyelia, Eksekutif, Pengurus
 • Tindakan Segera Sebarang Kelambatan Bererti Memaafkan Kesalahan (Condonation)
 • Pastikan Tindakan Sentiasa Relevan
PENERIMAAN ADUAN SALAHLAKU DAN TATACARA MENGENDALIKAN ADUAN SALAHLAKU
PERLANTIKAN PEGAWAI PENYIASAT / PEN. PEGAWAI PENYIASAT
 • Peranan Dan Langkah-Langkah Yang Perlu Diambil Semasa Siasatan
 • Teknik-Teknik Dalam Penyiasatan
 • Kewajipan Dan Tanggung Jawab Pegawai Penyiasat
 • Laporan Siasatan
BILAKAH SIASATAN DALAMAN PERLU DIADAKAN
MERANGKA PERTUDUHAN
MENYEDIAKAN NOTIS SIASATAN
PERLANTIKAN
 • Pegawai Pendakwa / Penolong Pegawai Pendakwa
 • Ahli-Ahli Panel
 • Surat Mesyuarat Dengan Ketua Bahagian / Unit Dan Panggilan Saksi
 • Surat Gantung Kerja (Jika Perlu) Kepada Orang Kena Tuduh
 • Pencatat / Setia Usaha
KELAYAKAN DILANTIK SEBAGAI PENDAKWA
PERSIAPAN YANG PERLU OLEH PENDAKWA SEBELUM SIASATAN DALAMAN
KELAYAKAN DILANTIK SEBAGAI PANEL DAN PENGERUSI PANEL
 • Kriteria Pemilihan Ahli-Ahli Panel
 • Tujuan Mengadakan Badan Siasatan Bebas (Ahli-Ahli Panel)
 • Perlantikan Ahli Panel
 • Fungsi Panel Siasatan
 • Peranan Ahli-Ahli Panel Sebelum Siasatan Dalaman
SEMASA MENGADAKAN SIASATAN DALAMAN
SELEPAS BERAKHIRNYA SIASATAN DALAMAN
PROSEDUR PERBICARAAN / SIASATAN DALAMAN
 • Pengerusi Panel Dan Ahli-Ahli Panel Memulakan Perbicaraan
 • Sekiranya OKT Mengaku Bersalah
 • Sekiranya OKT Mengadu Tidak Bersalah
 • Sekiranya OKT Tidak Diwakili Oleh Pegawai Kesatuan Sekerja
 • Sekiranya OKT diwakili Oleh Pegawai Kesatuan Sekerja
 • Pembentangan Kes Pihak Pendakwa
 • Pembentangan Kes Pihak Pembelaan
 • Hujah Penggulung
 • Keputusan Dan Alasan Keputusan
 • Laporan Siasatan Dalaman
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGURUSAN SETELAH MENERIMA LAPORAN SIASATAN DALAMAN
 • Jika Didapati OKT Tidak Bersalah
 • Jika Didapati OKT Bersalah
 • Rayuan Terhadap Hukuman
CARA-CARA MENULIS / MEREKOD PERBICARAAN SIASATAN DALAMAN

Trainers