Pengurusan Disiplin Dan Salahlaku Untuk Penyelia Dan Pegawai Eksekutif

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

2000/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Di akhir kurus ini, peserta akan:

 • Memahami sistem, peraturan, polisi dan disiplin
 • Mengeratkan hubungan pekerja dengan majikan atau kesatuan
 • Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab di antara penyelia dan pengurusan mengenai disiplin dan salahlaku
 • Memahami peraturan menyelesaikan masalah secara bersama atau perseorangan
 • Mengendali ketidakhadiran dan pekerja-pekerja bermasalah
 • Mengetahui panduan kaunseling dan tindakan alternatif

KUMPULAN SASARAN

Program ini adalah sesusai untuk Eksekutif, Pegawai, Penyelia dan Pengurus Sumber Manusia dan Pengurus syarikat.

Peringkat ini sesuai untuk Penyelia dan keatas.

METODOLOGI

Program ini akan disampaikan melalui kuliah interaktif, perbincangan berkumpulan, kajian kes, paparan video, pembentangan individu dan kumpulan.

PENDAHULUAN
 • Disiplin Dan Salahlaku
  • Perlunya Disiplin Dalam Organisasi
  • Hubungan Pekerja – Majikan Atau Kesatuan
  • Berkerjasama Menyelesaikan Masalah
  • Memahami Sistem, Peraturan, Polisi Dan Disiplin
 • Tujuan
  • Pembentukan Sikap Yang Positif
  • Pencapaian Prestasi Yang Tinggi
  • Pematuhan Kepada Sistem, Peraturan, Polisi Dan Undang-Undang
 • Prosedur Disiplin
 • Garis Panduan Bagi Tindakan Disiplin
 • Hak Keadilan Asasi
 • Salahlaku
  • Definisi
  • Bahagian Dan Jenis Salahlaku
  • Contoh Kes-Kes Mahkamah Perusahaan Mengenai Salahlaku
  • Salahlaku Yang Dimaafkan
 • Pengertian Siasatan Dalaman
 • Prinsip-Prinsip Asas Keadilan
 • Proses Siasatan Dalaman
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA DAN PENGURUSAN MENGENAI DISIPLIN DAN SALAHLAKU
 • Pengenalan
 • Rungutan / Aduan
 • Hak Dan Kewajipan
  • Kontrak Perkhidmatan
  • Hak Majikan
  • Kewajipan Majikan
  • Hak Pekerja
  • Kewajipan Pekerja
 • Perselisihan Antara Kepentingan Majikan Dan Pekerja
 • Cara-Cara Mengendali Rungutan Dan Aduan
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
 • Penyelia Sebagai Penghubung
 • Peraturan Menyelesaikan Masalah Secara Bersama
 • Peraturan Menyelesaikan Masalah Secara Perseorangan
 • Peraturan Tindakan Tatatertib
 • Perhubungan Dan Perundingan
PENGENDALIAN KETIDAKHADIRAN DAN PEKERJA-PEKERJA BERMASALAH
 • Cuti
  • Kelayakan Cuti
  • Pemberian Cuti
  • Bukti Kelulusan
  • Ketidakhadiran Tanpa Cuti
  • Ketidakhadiran Dan Kelambatan
MENGENDALI KETIDAKHADIRAN
 • Langkah 1 – Jika Masalah Serius
 • Langkah 2 – Jka Masalah Berlarutan
 • Akibat Tindakan

TINDAKAN ALTERNATIF
 • Langkah 1 – Apabila Aduan Diterima
 • Langkah 2 – Panggil Pekerja Untuk Perbincangan
 • Langkah 3 – Penjelasan Dari Pekerja
 • Langkah 4 – Perbincangan
  • Jika Ia Mengaku Prestasi Kerjanya Tidak Memuaskan
  • Jika Ia Menafikan Tuduhan Terhadapnya
  • Panduan Kaunseling
 • Langkah 5 – Tindakan Lanjut
 • Langkah 6 – Apa Perlu Dibuat Jika Ada Kemajuan Dan Jika Tiada Kemajuan
PEMAAFAN “CONDONATION”
CONTOH-CONTOH KES MAHKAMAH PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DAN SENARAI LAMPIRAN (LANGKAH-LANGKAH DAN TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL)

Trainers