Strategi Mencakarlangitkan Pendapatan Anda Melalui Teknik Penjualan Personaliti

Quorse - Your Training Wholesaler

 • Enjoy discounts up to 60% off!
 • Chat with us Live to get a Quotation to see it for yourself!
 • All courses are HDRF Claimable

Private Class from

2700/day

(2 Days)

OBJEKTIF

Selepas menamatkan program ini, para peserta akan mampu untuk:

 • Membina perhubungan perniagaan jangka masa panjang dengan pelanggan
 • Memasarkan produk dengan lebih berkesan
 • Meningkatkan keuntungan pada masa panjang
 • Menerokai pasaran premium yang lebih besar
 • Mengamalkan teknik psikologi jualan
 • Menyesuaikan persembahan anda mengikut kelakuan pelanggan
 • Mempelajari cara-cara untuk mengenali personality pelanggan

KUMPULAN SASARAN

Program ini adalah sesuai untuk konsultan, broker, penolong pengurus, pengurus dan eksekutif pemasaran.

METODOLOGI

Program ini akan disampaikan melalui kuliah interaktif, perbincangan berkumpulan, kajian kes, paparan video, kuiz, pembentangan individu dan kumpulan.


PENGENALAN KEPADA JUALAN PERSONALITI
 • Menggunakan Pendekatan Yang Professional
 • Proses Penjualan Personaliti
MENGUASAI KEMAHIRAN MENGENALI PERSONALITI PELANGGAN
 • 2 Kunci Tentang Kelakuan Manusia
 • Strategi Untuk Mengenali Kelakuan
KEMAHIRAN MEMBINA KEYAKINAN
 • Proses Untuk Menjalin Perhubungan
 • Seni Untuk Meninggikan Silaturahim
 • Strategi Untuk Memperkukuhkan Hubungan Dengan Pelanggan
MENGETAHUI KEHENDAK PELANGGAN
 • Seni Komunikasi Yang Berkesan
 • Menyoal, Mendengar Dan Kesimpulan
TEKNIK MEMPERSEMBAHKAN PRODUK KEWANGAN
 • Apa Yang Anda Perlu Tahu Dalam Persembahan
 • Kesilapan Biasa Dalam Presentasi
 • Maksimakan Teknik Persembahan
MENGUASAI TEKNIK MENAMATKAN JUALAN
 • Mengamalkan Teknik Menyempurnakan Jualan
 • Seni Untuk Mengatasi Bantahan
 • Menggunakan Servis Sebagai Alat Persaingan

Trainers